onsdag 20 november 2013

NCS- dag 2

Förmiddagen ägnades åt systematisk kvalitetsarbete...
Inledde gjorde Marie Sedvall Bergsten från Skolverket som pratade om vad systematiskt kvalitetsarbete är och hur man ska tänka runt det.
Efter det var det workshops där vi fick sitta i smågrupper och utvärdera en fiktiv skolas resultat. Vi skulle tolka och analysera, försöka hitta orsaker till försämrade resultat, ställa de lämpliga frågorna för att få mer information mm.

På Manhemsskolan i Kalix, i samarbete med Gunilla Molloy, har man under året arbetat med systematiskt kvalitetsarbete och sett att framgångsfaktorerna för utvecklingsarbete är:
1. Handledare som systematiserat utvecklingsarbetet med grund i forskning.
2. Många olika ämnestillhörigheter.
3. Kraften i arbetslaget.
4. Rektors deltagande.
5. Inspirerande uppstart satte fokus på intressanta begrepp och perspektiv.

Till alla er med ett par grå strå:
"I can tell by the colour of your hair that you have a great teaching experience

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar