Tips och idéer

Utvärdering

Länk till utvärdering

Länk till mentala processer

 

Cirkelmodell

Använd den bifogade cirkelmodellen att planera utifrån.


 Cirkelmodell

Stafettskrivning

Här ska eleverna arbeta i grupper så det kräver mycket samarbete...
Börja dela in klassen i lämpligt stora grupper sedan är det dags för respektive grupp att börja skriva/rita ut ifrån den genre du valt att arbeta med. Här kan du som lärare stötta upp på olika vis beroende på ålder.
  • med bilder
  • strukturen finns färdig på pappret
  • inledningen på texten är klar
  • färdiga rubriker
Efter några minuter är det sedan dags för grupperna att rotera. Då fortsätter skrivandet på nästa station dvs gruppen skriver vidare på föregående grupps text.
Eleverna tycker att detta är en rolig övning där alla blir delaktiga och ingen behöver känna att de misslyckats.

 

 

 

4-fältare


En bra stöttning när man arbetar med rapporter är att arbeta med en 4- alt. 6-fältare. Där får eleverna lära sig sortera in fakta under rätt underrubrik. Klipp ut faktan som stödtext och låt eleverna i par sortera in dem under rätt rubrik i 4-fältaren. Det blir då lättare när man ska skriva sin rapport att hålla ihop liknande information.
För äldre elever använder man en 6-fältare och stödorden får de hitta själva.
4-fältare med stödtext

Inga kommentarer: