torsdag 17 september 2015

Instruktion åk 1

Denna vecka har vi i klass 1 arbetat med bokstaven Aa. Parallellt med vårt bokstavsarbete har vi vårt temaarbete som handlar om att vara en bra kompis och då passade det naturligtvis utmärkt att göra "Kompisarmband".

Innan vi påbörjade arbetet med armbanden tog jag tillfället i akt att presentera genren instruktion. Vi pratade om vad en instruktion är, när man använder den o.s.v. Eleverna hade många exempel på när det är bra att ha en instruktion, allt ifrån när man spelar spel, bygger med lego, har köpt möbler m.m.

Därefter tittade vi på strukturen och samtalade om varför det är viktigt att följa ett visst mönster i en text. Sedan visade jag vilket material de behövde samt hur man skulle göra armbandet. Slutligen skrev vi instruktionen tillsammans med fokus på strukturen och processerna ("göra orden" dvs orden som talar om vad vi ska göra).
Eleverna lyckades sedan helt på egen hand att göra sina "kompisarmband" med hjälp av vår instruktion.

Progression inom genrer åk 6

I åk 6 har vi efter sommaren arbetat intensivt med olika återgivningar och beskrivningar. Ibland är det lite oklart vilken genre en del texter tillhör och det beror på att man blandat lite. I åk 6 valde vi att starta i en ren personligt återgivande med koppling till en händelse från sommarlovet. Vi hade haft skolgårdsmingel och eleverna hade diskuterat allt ifrån "en bok jag läst" till "en sorglig stund". Efter minglet valde alla en händelse att återberätta. Vi arbetade så klart efter cirkelmodellen:

Fas 1: upplevelse från sommarlovet, mingel där man återberättade
Fas 2: modelltext,tidsord (se bild), utbyggd orientering, nominalgrupper, mentala processer
Fas 3: gemensam orientering från Mingeldagen, gemensam bedömning av modelltexten
Fas 4: planeringsmodell, eget skrivande, parbedömning

När detta arbete var klart fortsatte vi med självbiografier som innehåller många gemensamma språkliga drag som personligt återgivande. Efter det fortsatte vi med biografier kopplat till vårt religionsarbete. Det innebar att vårt gemensamma skrivande handlade om Muhammeds liv och texten man skulle skriva själv blev om Buddha. När vi skriver gemensamt i åk 6 försöker jag plocka ut de delar jag anser de behöver träna mest. Det kan innebära att vi bara skriver ett par stycken tillsammans och sedan fortsätter de tillsammans med en kompis resten av texten.

fredag 1 maj 2015

Studiebesök i dagarna två

Två intensiva och fantastiska dagar! Först besök från Husensjöskolan i Helsingborg och sedan från Antonskolan i Kristianstad.
Eleverna i åk 5 bjöd på kunskaper inom förklarande texter kopplat till vulkaner och laviner. Vi började med att träna ämnesspecifika ord:dra streck till rätt förklaring och en wordsplash där det gällde att beskriva utan att nämna ordet. Sedan fick kompisen gissa vilket ord man beskrivit. Klurigt! Ex på ord utbrott,lava, magmakammare, krater, högt tryck, spruta
Efter det ritades en bild på tavlan där vi markerade viktiga händelser i förloppet med siffror. Vid varje siffra skrevs stödord.
Sedan repeterade vi strukturen och tema-rema dvs att det sista i meningen blir det man sedan börjar nästa mening med. Ex:
I magmakammaren uppstår ett högt tryck.
Det höga trycket gör att ...
Därefter var det dags för eleverna i par att skriva texten. De var super! Satt och diskuterade vilka ord de skulle välja osv. "Ska vi skriva blir, uppstår, tillverkas, görs?" 
Sådana här tillfällen värmer ett gammalt lärarhjärta. Inte minst med tanke på att vi hade besökare i klassrummet :))


torsdag 16 april 2015

Äntligen!!!


Under vad som har känts som en evighet så är vi äntligen klara med studiehandledning till boken "Låt språket bära". Inte visste vi att det var så mycket jobb att vara författare :)
För dig som vill fördjupa dig inom genrepedagogik finns den nu att beställa hos Hallgren & Fallgrens förlag.

tisdag 14 oktober 2014

Instruktion och väderstreck

Idag tränades väderstreck och instruktioner! Alla fick rita skattkarta och "gömma" en skatt. Sedan skrev de instruktioner till kartan. Fokus låg dels på aktionprocess först men också att variera sina beskrivande aktionprocesser. Ex. om man på kartan befann sig bland stenar så 
är det kanske så att man trippar eller hoppar istället för att gå. Härlig lektion där eleverna ofta använde expertorden  när de gick på varandras skattjakt.fredag 15 augusti 2014

The Big 5

Silviaskolan med sitt språkprojekt SOL (Språk Och Lärande) hade bjudit in till en föreläsning med Göran Svanelid. Tack till Silviaskolan för att ni gav oss andra en chans att få ta del av detta!
Många kopplingar till genre om man vill se det så. Göran pratade om EPA(E). Eleverna börjar i det Egna, övergår till Par, fortsätter i det Allmänna/Alla, och om man så vill avslutar med Eget igen. Jämförelsen här blir då cirkelmodellen där man kan tänka eget i fas 1, par/grupp i fas 2, alla i fas 3 när man skriver gemensamt för att i fas 4 skriva individuellt. Cirkeln är sluten!


onsdag 23 april 2014

Kul med tidsord

Fick ett trevligt tips på hur man kan arbeta med att få eleverna att variera sina tidsord. Sätt tidsorden på en lapp som man sätter telefonnummerlappar på en säljannons, dvs längst ner så de går att riva av. När man sedan skriver gemensamt eller själv får man "riva av" tidsorden efterhand som man använder dem. På så vis undviker man att samma tidsord överanvänds. Denna övning kan så klart fungera lika bra med att variera mentala processer eller kanske sägesprocesser.