tisdag 19 november 2013

Skolverkets konferens 2013

Dags för NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) konferens 2013...
Dagen inleddes med talaren Erica Jonvallen, föreståndare på NCS.
Efter henne tog Ann-Marie Körling över och pratade om läsning. Hur lockar vi till läsning och är vi lärare duktiga på att läsa? Hur visar vi att läsning är viktigt och vad betyder högläsning?
Inger Lindberg, professor på Stockholms universitet, föreläste om hur andraspråkselever bäst lär sig och vad som underlättar och vad som försvårar. Hon pratade om det viktiga skolspråket som genrepedagogikens ofta nämner. Vardagsspråket tar 1-2 år att ta till sig medan skolspråket tar 4-8 år att lära sig.
Klara Dolk, förskollärare och doktor i pedagogik talade mycket om könsroller för pojkar och flickor och hur vi kan arbeta med det i skolan genom ett undersökande, ifrågasättande arbetssätt i förskola och skola genom att göra barnen/eleverna blir mer delaktiga. Hur lyfter vi olika normer till en nivå som ifrågasätter och utmanar?
Eva Minten, undervisningsråd Skolverket, pratade om systematisk kvalitetsarbete och evidensbaserat arbetssätt. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet...  Evidens i praktiken: tillåtande arbetsklimat! kollegialt lärande! formativ bedömning, inkludering, pedagogiskt lärande.
Håll utkik efter hennes nya bok, Forskning för klassrummet.

Ann-Marie Körling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar