fredag 15 augusti 2014

The Big 5

Silviaskolan med sitt språkprojekt SOL (Språk Och Lärande) hade bjudit in till en föreläsning med Göran Svanelid. Tack till Silviaskolan för att ni gav oss andra en chans att få ta del av detta!
Många kopplingar till genre om man vill se det så. Göran pratade om EPA(E). Eleverna börjar i det Egna, övergår till Par, fortsätter i det Allmänna/Alla, och om man så vill avslutar med Eget igen. Jämförelsen här blir då cirkelmodellen där man kan tänka eget i fas 1, par/grupp i fas 2, alla i fas 3 när man skriver gemensamt för att i fas 4 skriva individuellt. Cirkeln är sluten!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar