torsdag 3 april 2014

Fantastiskt!

Har nu tittat igenom allt detta material från Skolverket.  Det är ett fantastiskt material att arbeta med ute på sina skolor. Vi tänker använda det vid träffar med våra genreombud. Skolorna har fått utse en representant som vi träffar för att det språkutvecklande arbetet fortare ska spridas.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar