torsdag 17 september 2015

Progression inom genrer åk 6

I åk 6 har vi efter sommaren arbetat intensivt med olika återgivningar och beskrivningar. Ibland är det lite oklart vilken genre en del texter tillhör och det beror på att man blandat lite. I åk 6 valde vi att starta i en ren personligt återgivande med koppling till en händelse från sommarlovet. Vi hade haft skolgårdsmingel och eleverna hade diskuterat allt ifrån "en bok jag läst" till "en sorglig stund". Efter minglet valde alla en händelse att återberätta. Vi arbetade så klart efter cirkelmodellen:

Fas 1: upplevelse från sommarlovet, mingel där man återberättade
Fas 2: modelltext,tidsord (se bild), utbyggd orientering, nominalgrupper, mentala processer
Fas 3: gemensam orientering från Mingeldagen, gemensam bedömning av modelltexten
Fas 4: planeringsmodell, eget skrivande, parbedömning

När detta arbete var klart fortsatte vi med självbiografier som innehåller många gemensamma språkliga drag som personligt återgivande. Efter det fortsatte vi med biografier kopplat till vårt religionsarbete. Det innebar att vårt gemensamma skrivande handlade om Muhammeds liv och texten man skulle skriva själv blev om Buddha. När vi skriver gemensamt i åk 6 försöker jag plocka ut de delar jag anser de behöver träna mest. Det kan innebära att vi bara skriver ett par stycken tillsammans och sedan fortsätter de tillsammans med en kompis resten av texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar