torsdag 29 augusti 2013

Cirkelmodell planering

Cirkelmodellen är en viktig del inom genrepedagogiken. Man delar helt enkelt in sitt arbete i 4 faser.

I den första fasen ser man till att bygga upp fältet, arbetsområdet med hjälp av olika medel. Det kan vara allt ifrån ett studiebesök till att man läser passande litteratur. Allt för att eleverna ska känna till arbetsområdet vi ska in i.

I andra fasen studerar man bra texter inom den genre man valt för att få en modell. Här är det viktigt att man jobbar med olika stöttningar för att öva den struktur och de språkliga drag man vill fokusera på.

I tredje fasen skriver man en gemensam text där man samtalar mycket så man till slut får en modelltext alla känner sig delaktiga i. Dock är det viktigt att du som pedagog leder det hela så man får en ext som "håller måttet".

I fjärde fasen är det dags för eget skrivande, eller om man så önskar parskrivande.

Även om det inte finns en femte fas skulle man kunna säga att den ligger i mitten av cirkeln och består av bedömning. Bedömning arbetar man ju även med under arbetets gång men kanske allra mest efter fas 4.


Det är kanon när man planerar att använda sig av en tom cirkelmodell. Då ser man helheten och kan följa sina tankar från början till slut. Prova! Cirkelmodellen hittar ni under fliken Tips och idéer...

Tips på vad som kan komma in i de olika faserna hittar ni bl.a. i "Låt språket bära", "Stärk språket, stärk lärandet" och "Framgång genom språket".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar