måndag 13 maj 2013

Tips på klassrumsstöttning

Det är bra att sätta upp modelltexter på väggen som stöd för elevernas skrivande.
På så vis kan de tydligt se textens struktur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar