fredag 15 mars 2013

Nätverk Skåne samlade

Idag var det dags för nätverk Skåne, NCS (Nationellt centrum för språk-,läs- och skrivutveckling) att träffas i Ängelholm. Vi var först på Villanskolan i en årskurs 1 där man arbetar med att skriva sig till läsning. Ängelholms kommun har gjort en satsning där alla elever i bl.a. åk 1 har fått vars en dator. Elevernas uppgift för dagen var att, i par,skriva en saga utifrån bilder. Roligt att se hur genrepedagogiken här hade kunnat kopplats på, med sin struktur och förberedelse. Roligt när arbetssätt kompletterar varandra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar